Logo
vi en
tin tức sự kiện

Khoa sản dịch vụ tổ chức hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh giỏi năm 2016

Trong hai ngày 20 và 21/02/2016 Khoa Sản Dịch Vụ Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai Khối B đã phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan tổ chức hội thi Điều Dưỡng, Nữ Hộ Sinh giỏi 2016. Hơn 60 điều dưỡng, nữ hộ sinh đã trải qua 03 phần thi lý thuyết gồm: kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng bệnh viện, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Mỗi phần thi diễn ra trong vòng 15 phút, toàn bộ công tác ra đề, coi thi, tổ chức thi và chấm thi được tổ chức hết sức bài bản, chuyên nghiệp, nghiêm túc.

Được biết Khoa Sản Dịch Vụ Khối B là đơn vị đầu tiên của bệnh viện thực hiện chỉ đạo trước đó của Ban Tổng Giám Đốc trong việc tăng cường tổ chức các hội thi tay nghề cho toàn thể CB CNV. Hội thi nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và tạo điều kiện cho điều dưỡng, nữ hộ sinh có cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi, củng cố chuyên môn nghiệp vụ.

Qua hội thi lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo Khoa cũng mong muốn các điều dưỡng, nữ hộ sinh ngày càng chuyên tâm hơn trong chuyên môn, trong ứng xử để công tác phục vụ bệnh nhân ngày càng nâng cao về chất lượng. Hội thi cũng là dịp để tìm kiếm, phát hiện các điều dưỡng, nữ hộ sinh giỏi, có năng lực tốt để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch vào các vị trí cao hơn.

Chị Đỗ Thị Trần Hoàn nữ hộ sinh trưởng, trưởng ban tổ chức

đang phổ biến nội quy thi cho các thí sinh

Các thí sinh đang làm bài thi

Không khí thi tại một cụm thi khác

Tin tức & Sự kiện khác