Logo
vi en
tin tức sự kiện

Lịch trực

BV Đa Khoa Đồng Nai Khu Dịch Vụ - Khu B thông báo tuyển dụng tháng 9-2019

BV Đa Khoa Đồng Nai Khu Dịch Vụ - Khu B thông báo tuyển dụng tháng 9-2019

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai Khu Dịch Vụ - Khu B thông báo tuyển dụng tháng 9/2019 với  nhiều vị trí hấp dẫn. Hãy nhanh chóng liên hệ nộp đơn ứng tuyển....

Lịch trực tết âm lịch 2019

Lịch trực tết âm lịch 2019

Danh sách nhân sự trực và làm việc trong các ngày nghỉ tết âm lịch 2019