Logo
vi en
Introduction

Thành tích - Giải thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

2009

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

QĐ số 520/QĐ-BYT ngày 09/02/2010 của Bộ Y tế.

Bằng khen

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế quyết định số 600/QĐ-BYT ngày 12/02/2010

2010

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

QĐ số 174/QĐ-BYT ngày 24/01/2011 của Bộ Y tế

Bằng khen

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế QĐ số 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011

2011

Huân chương LĐ Hạng 3

Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 theo QĐ 1706/QĐ-CTN ngày 30-09-2011

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế QĐ số 172/QĐ-BYT ngày 18/01/2012

Bằng khen

UBND tỉnh đồng nai và giấy khen đột xuất của Sở y tế đồng nai về việc cấp cứu kịp thời người bị nạn tai nạn Tàu hỏa ngày 06/02/2011

2012

Giấy khen đột xuất

Theo QĐ số 44/QĐ-SYT ngày 11/01/2012 của Sở Y tế, về việc kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân

Bằng Khen UBND

Theo QĐ số 1969/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 của UBND tỉnh, đạt thành tích trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012

Bằng Khen UBND

Theo QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 28/03/2012, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa y tế.

Bằng Khen Bộ Y tế

Theo QĐ số 2872/QĐ-BYT ngày 17/08/2012 của Bộ Y tế, đã có nhiều thánh tích trong phong trào người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam

2013

Cờ thi đua xuất sắc

Theo QĐ số 403/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng nai

Bằng Khen UBND

Theo QĐ số 2976/QĐ-UBND ngày 17/09/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị tai nạn lao động.

Bằng Khen UBND

Theo QĐ số 4289/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị thuyên tắc ối.

Bằng Khen Bộ Y tế

Theo QĐ số 4327/QĐ-BYT ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc cấp cứu BN chấn thương nặng do tai nạn lao động.

2014

Bằng khen TTCP

Theo QĐ số 559/QĐ-TTG ngày 18/04/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc điều trị cấp cứu kịp thời bệnh nhân.

Bằng khen Bộ Y tế

Theo QĐ số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, đạt thành tích trong việc “học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, thực hiện QCDC cơ sở, quy tắc ứng xử ngành Y tế”.