Logo
vi en
Đội ngũ chuyên gia

Lịch khám

LỊCH KHÁM BỆNH BÁC SĨ KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI KHỐI DỊCH VỤ

Thời gian làm việc: Sáng từ 7h00-11h30. Chiều từ 13h00-16h30 các ngày trong tuần.

Thứ 7, CN khám bệnh vào buổi sáng từ 7h00-11h30

 

PHÒNG KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

PK 101

Tim mạch

BSCKI Nguyễn Thị Mai Liên BSCKI Nguyễn  Thị Mai Liên BS Phan Thị Phuong Anh Ths BS Nguyễn Văn Nam

PK 102

Tiêu hóa

BSCKI Phạm Thị
Ngọc Nga
BSCKI Phạm Thị
Ngọc Nga
BSCKI Phạm Thị
Ngọc Nga
BSCKI Phạm Thị
Ngọc Nga

PK 103

Nội tổng hợp

BSCKI Trần Ngọc Mai BSCKI Trần Ngọc Mai BSCKI Trần Ngọc Mai BSCKI Trần Ngọc Mai

PK 104

Nội tổng hợp

BS Lê Thị Bạch Tuyết BS Lê Thị Bạch Tuyết BS Lê Thị Bạch Tuyết BS Lê Thị Bạch Tuyết

PK 105

Tiêu hóa

BS Khối A BS Khối A BS Khối A BS Khối A

PK 106

Nội tiết

BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình

PK 110

Da liễu

BSCKI Trần Kim Xuân BSCKI Trần Kim Xuân BSCKI Trần Kim Xuân BSCKI Trần Kim Xuân
PK 111 TK-HH BS Hô hấp A BS Nội TK A BS Hô hấp A BS Nội TK A
PK 112 BS Tim mạch A BS Tim mạch A BS Tim mạch A BS Tim mạch A
Tim mạch

PK 113

Nội tổng hợp

BS Phạm Ngọc Châu BS Phạm Ngọc Châu BS Phạm Ngọc Châu BS Phạm Ngọc Châu

PK 114

Nội tiết

BS Nội tiết A BS Nội tiết A BS Nội tiết A BS Nội tiết A

PK 116

Đông y

BS Nguyễn Đình Mạnh BS Kheo Hoàng Uyên Vi BS Nguyễn Đình Mạnh BS Kheo Hoàng Uyên Vi

PK 118

Đông y

BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan

PK 202

Ngoại niệu

BS Khối A BS Khối A BS Khối A BS Khối A

PK 205

Ngoại TK

BS Khối A BS Khối A BS Khối A BS Khối A

PK 206

Ngoại TQ

BS Khoa Ngoại Tổng quát B BS Khoa Ngoại Tổng quát B BS Khoa Ngoại Tổng quát A BS Khoa Ngoại Tổng quát B

PK 207

Ngoại CTCH

BS Khoa CTCH B BS Khoa CTCH B BS Khoa CTCH B BS Khoa CTCH B

PK 208

Ngoại CTCH

BS Khoa CTCH A BS Khoa CTCH A BS Khoa CTCH A BS Khoa CTCH A
PK 212 Mắt BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng
PK 212 Mắt Ths BS Phạm Ngọc Hạnh Ths BS Phạm Ngọc Hạnh Ths BS Phạm Ngọc Hạnh Ths BS Phạm Ngọc Hạnh

PK 509

Tai Mũi Họng

BS Nguyễn Thị Anh Huyền BS Nguyễn Thị Anh Huyền BS Nguyễn Thị Anh Huyền BS Nguyễn Thị Anh Huyền

PK 510

Tai Mũi Họng

BS Nguyễn Thị Xuân Mai BS Nguyễn Thị Xuân Mai BS Nguyễn Thị Xuân Mai BS Nguyễn Thị Xuân Mai
PK 511 BSCKII Lê Nguyên Hòa BSCKII Lê Nguyên Hòa BSCKII Lê Nguyên Hòa BSCKII Lê Nguyên Hòa
Tai mũi họng BS Nguyễn Thị Thúy Hằng BS Nguyễn Thị Thúy Hằng BS Nguyễn Thị Thúy Hằng BS Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

PHÒNG KHÁM THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

PK 101 Tim mạch

BS Trần Văn Minh BS Khối A BS Khối A

PK 102 Tiêu hóa

BSCKI Phạm Thị
Ngọc Nga
NGHỈ NGHỈ

PK 103 Nội tổng hợp

BSCKI Trần Ngọc Mai BS Khối A BS Khối A

PK 104 Nội tổng hợp

BS Lê Thị Bạch Tuyết NGHỈ NGHỈ

PK 105 Tiêu hóa

BS Khối A BS Khối A BS Khối A

PK 106 Nội tiết

BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình BSCKI Nguyễn Thi Mai Liên BSCKI Nguyễn Thị Hòa Bình

PK 110 Da liễu

BSCKI Trần Kim Xuân NGHỈ NGHỈ

PK 111 TK-HH

BS Hô hấp A NGHỈ NGHỈ
PK 112 BS Tim mạch A NGHỈ NGHỈ

Tim mạch

PK 113 Nội tổng hợp

BS Phạm Ngọc Châu BS Phạm Ngọc Châu BS Khối A
PK 114 Nội tiết BS Nội tiết A Ths BS Nguyễn Văn Nam  
PK 116 Đông y BS Nguyễn Đình Mạnh BS Nguyễn Đình Mạnh BS Nguyễn Sơn Hòa
PK 118 Đông y BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan   BS Nguyễn Thi Quỳnh Đan
PK 202 Ngoại niệu BS Khối A    
PK 205 Ngoại TK BS Khối A BS Trịnh Văn Phương  
PK 206 Ngoại TQ BS Khoa Ngoại Tổng quát B BS Khoa Ngoại Tổng quát A BS Khoa Ngoại Tổng quát A
PK 207 Ngoại CTCH BS Khoa CTCH B BS Khoa CTCH B BS Khoa CTCH B
PK 208 Ngoại CTCH BS Khoa CTCH A BS Khoa CTCH A BS Khoa CTCH A
PK 212 Mắt BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng Ths BS Phạm Ngọc Hạnh
PK 212 Mắt Ths BS Phạm Ngọc Hạnh BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng BSCKI Trần Thị Mỹ Phượng
PK 509 Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thị Anh Huyền BS Nguyễn Thị Anh Huyền BS Nguyễn Thị Anh Huyền
PK 510 Tai Mũi Họng BS Nguyễn Thị Xuân Mai NGHỈ NGHỈ
PK 511 BSCKII Lê Nguyên Hòa BSCKII Lê Nguyên Hòa BSCKII Lê Nguyên Hòa
Tai mũi họng BS Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đội Ngũ Chuyên Gia khác