Logo
vi en
dịch vụ

Gói dịch vụ - khuyến mãi

Gói sinh mổ

Gói sinh mổ

Chi tiết gói sinh mổ

Áp dụng cho bệnh viện Đồng Nai-Khối B từ ngày 10/10/2019

Gói sinh thường

Gói sinh thường

Chi tiết gói sinh thường

Áp dụng cho bệnh viện Đồng Nai-Khối B từ ngày 10/10/2019