Logo
vi en
dịch vụ

Các công ty bảo lãnh viện phí

I

CÔNG TY BẢO HIỂM CÓ HỢP TÁC VỚI BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI –2

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Ngoại Trú

Nội Trú

1

 

Bảo hiểm Bảo Việt 

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

2

 

Bảo hiểm bưu điện (PTI)


Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

3

 

Bảo hiểm PVI

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

4

Bảo hiểm PJICO

Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm 

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

5

 

Bảo hiểm Prudential

Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm 

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

6

 

Bảo hiểm Manulife Việt nam

Không.
Khách hàng tự thanh toán và đòi bồi thường từ Công ty Bảo hiểm 

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

7

 

Insmart Vietnam

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

8

 

Bảo hiểm Nam Á (SAS)

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

9

 

Generali Group

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm

10

Công Ty TNHH MTV Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương VN (VBI)

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty đối tác

Có: Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí và phải được sự đồng ý của công ty đối tác

II

CÔNG TY BẢO HIỂM KHÔNG CÓ HỢP TÁC VỚI BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI –2

* Khách hàng sử dụng dịch vụ y tế và thanh toán trực tiếp.
* Bệnh viện cung cấp cho khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho công ty bảo hiểm, bao gồm:
+ Hóa đơn tài chính
+ Bảng kê phí dịch vụ
+ Đơn thuốc (nếu có)
+ Các chỉ định,các kết quả cận lâm sàng
+ Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu phẫu thuật)

 *** Lưu ý: KH có thẻ bảo hiểm vẫn phải tạm ứng tiền để chờ đến khi có kết quả bảo lãnh từ phía công ty bảo hiểm thì bệnh viện mới hoàn trả lại số tiền được bảo lãnh.

-------------------------------------
Bệnh viện  Đồng Nai -2
Địa chỉ: Số 2 Đồng Khởi, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Fanpage: https://www.facebook.com/benhviendongnai
Hotline 0933 02 9999
-Chăm sóc bằng cả trái tim-