Logo
vi en
dành cho khách hàng

Thủ tục thanh toán bảo hiểm tại khối B

Thủ tục thanh toán bảo hiểm tại BV Đa khoa Đồng Nai – Khối B (Khối Dịch vụ)

Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Khối B (Khối Dịch vụ) áp dụng chế độ thanh toán bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh với hình thức thanh toán nhanh gọn, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Quý khách vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện và CMTND hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (dành cho trẻ em) khi làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại quầy tiếp nhận bảo hiểm sức khỏe (tầng G).

I. VỚI CÔNG TY BẢO HIỂM ĐÃ KÝ BẢO LÃNH TRỰC TIẾP VỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI – KHỐI B

A. Điều trị ngoại trú

  • Bước 1: phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhóm chuyển BN ký xác nhận.
  • Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và gửi công ty bảo hiểm để thanh toán.

B. Điều trị nội trú

  • Bước 1: Khách hàng ký Phiếu dự trù chi phí (Bệnh viện cung cấp theo mẫu của từng công ty bảo hiểm).
  • Bước 2: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Khối B liên lạc với công ty bảo hiểm để yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho khách hàng.
  • Bước 3: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Khối B thông báo kết quả xin bảo lãnh cho khách hàng.
  • Bước 4: Nếu các công ty xác nhận bảo lãnh toàn bộ chi phí theo đúng yêu cầu thì Phòng TC-KT nhập nội dung chi phí điều trị vào biểu mẫu của công ty bảo hiểm, chuyển BN ký xác nhận bảng kê. Nếu các công ty bảo hiểm từ chối xác nhận bảo lãnh đối với trường hợp vượt mức thì Phòng TC-KT tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại phần công ty BH không xác nhận và thu thêm tiền viện phí (nếu có), in phiếu thu hoặc hoàn trả lại viện phí (nếu có), in phiếu hoàn trả  và tiến hành thực hiện các biểu mẫu trên.
II. VỚI CÔNG TY BẢO HIỂM CHƯA KÝ BẢO LÃNH TRỰC TIẾP VỚI BỆNH VIỆN

Khách hàng sử dụng dịch vụ y tế và thanh toán trực tiếp cho Bệnh viện.

Danh mục giấy tờ bệnh viện hỗ trợ khách hàng

Điều trị ngoại trú

Điều trị nội trú

Hóa đơn tài chính (có đóng dấu tròn)

Bảng kê phí dịch vụ

Đơn thuốc (nếu có)

Các chỉ định, các kết quả cận lâm sàng (tùy yêu cầu của công ty bảo hiểm)

Giấy ra viện

 

Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu phẫu thuật)