Logo
vi en
dành cho khách hàng

Thủ tục bảo lãnh viện phí tại khối B

THỦ TỤC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI - KHỐI B

STT

CÔNG TY BẢO HIỂM CÓ HỢP TÁC VỚI BVĐKĐN – KHỐI B

THỦ TỤC BẢO LÃNH

 

GHI CHÚ

NGOẠI TRÚ

NỘI TRÚ

THẨM ĐỊNH

 

1

Generali Group

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Chưa triển khai

 

2

Prudential Việt Nam

Chưa triển khai

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Chưa triển khai

 

3

Manulife Việt Nam

Chưa triển khai

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Bệnh viện thực hiện các chỉ định khám và cận lâm sàng cho khách hàng theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm

* Khách hàng ký Báo cáo kiểm tra y tế và trả lời các câu hỏi về bệnh lý đi kèm (nếu có)

(Đã thống nhất

Hợp đồng nhưng chưa tiến hành ký kết)