Logo
vi en
dành cho khách hàng

Hướng dẫn cho khách hàng có BHYT khối B

Hướng dẫn dành cho khách hàng có Bảo hiểm Y tế

Stt

Tên bước

Nhóm người thực hiện

Mô tả chi tiết

Đầu vào

Thực hiện

Đầu ra

1

Tiếp đón người bệnh,  phát số thứ tự qua hệ thống lấy số tự động và phiếu điền thông tin

Nhân viên CSKH (quầy thông tin)

Người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện

 • Chào đón khách hàng, Nhân viên CSKH nhấn nút “BHYT” để được cấp STT tương ứng cho người bệnh đối với đối tượng ưu tiên hoặc không;
 • Điền vào phiếu thông tin cá nhân ban đầu (nếu có);
 • Nhắc nhở NB chuẩn bị thẻ BHYT gốc;
 • Và hướng dẫn NB đến quầy tiếp nhận và thu viện phí

Phiếu điền thông tin và số thứ tự

2

Đăng ký khám bệnh và thu tiền khám

Nhân viên CSKH và Thu ngân (quầy tiếp nhận và thu viện phí)

Người bệnh đã có số thứ tự vào quầy tiếp nhận

Nhân viên CSKH gọi người bệnh vào quầy tiếp nhận theo STT đã cấp:

 • Tiếp nhận phiếu thông tin cá nhân và kiểm tra thẻ BHYT (Đúng tuyến hoặc trái tuyến) và quẹt mã thẻ, Đăng nhập thông tin người bệnh, Cấp mã bệnh nhân (nếu khách hàng lần đầu), chọn phòng khám và phát sổ khám bệnh và dán mã code lên sổ khám bệnh, phát số thứ tự vào phòng khám.
 • Lưu giữ thẻ BHYT (bản gốc) và phân loại thẻ vừa tiếp nhận theo những ký tự đầu tiên của mã thẻ và chuyển thẻ BHYT cho nhân viên trả thẻ tại quầy trả thẻ.
 • Trường hợp NB có giấy chuyển tuyến nếu bệnh nằm trong danh mục 47 bệnh mãn tính, CSKH photo giấy chuyển tuyến, bấm 1 bản photo vào sổ khám bệnh và trả bản chính lại cho NB, những trường hợp bệnh không nằm trong danh mục 47 bệnh mãn tính thì bấm bản chính vào sổ khám bệnh chuyển vào phòng khám.

Nhân viên thu ngân:

 • Thu tiền công khám và in phiếu thu

Sổ khám bệnh và Số thứ tự phòng khám

3

Khám lâm sàng và chẩn đoán

Điều dưỡng và Bác sĩ

Kiểm tra thông tin khách hàng và khách hàng vào phòng khám gồm sổ khám bệnh, số thứ tự

Đối với điều dưỡng:

 • Điều dưỡng của phòng khám thực hiện kiểm tra trên hệ thống đã có tên NB chưa; Nếu chưa có tên thì hướng dẫn NB ra quầy tiếp nhận và thu viện phí để đăng ký.
 • Nhấn nút gọi số thứ tự NB vào phòng khám;
 • Lấy dấu hiệu sinh tồn.
 • Chuyển hồ sơ khám bệnh đến bác sĩ;
 • Trường hợp chỉ định cận lâm sàng: Hướng dẫn NB đi đóng tiền thanh toán CLS chênh lệch.
 • Trường hợp có chỉ định nhập viện: Hướng dẫn NB đến bộ phận làm thủ tục nhập viện;
 • Trường hợp NB khám thêm chuyên khoa khác: sắp xếp, chuyển trả hồ sơ khám bệnh, hướng dẫn NB đến phòng khám tiếp theo;
 • Trường hợp kết thúc quá trình khám bệnh: hướng dẫn NB thực hiện thanh toán BHYT và lấy thuốc.
 • Trường hợp BS chuyển tuyến: Hướng dẫn NB làm các thủ tục chuyển tuyến;
 • Trường hợp BS cho chỉ định nghỉ ốm: Điền đầy đủ các thông tin trong giấy nghỉ ốm hưởng BHXH, trình BS và kẹp vào hồ sơ khám bệnh và đóng mộc.

Đối với Bác sĩ:

Bác sĩ khám bệnh: Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị:

 • Chỉ định Kê toa thuốc cho NB: In và ký xác nhận trên đơn thuốc (02 liên) chuyến sang bước 7 và bước 9.
 • Chỉ định cận lâm sàng (nếu có): In và ký xác nhận trên phiếu chỉ định CLS, chuyển sang bước 4 và 5.
 • Chỉ định nhập viện điều trị nội trú: In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh vào viện. Chuyển sang bước 8.
 • Chỉ định chuyển tuyến (trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại bệnh viện): In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh và phiếu chuyển tuyến; Chuyển sang bước 8.
 • Cấp Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH: Xác định số ngày nghỉ phù hợp với tình trạng bệnh lý của NB, ký xác nhận trên Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH (02 liên). Chuyển điều dưỡng đóng mọc, chuyển sang bước 7 và 9.
 • Trường hợp NB cần khám thêm chuyên khoa khác: BS thực hiện in toa thuốc và chuyển phòng khám phù hợp cho NB (trên hệ thống mạng).

Lưu ý: Sau khi BS cho chỉ định CLS, danh sách các NB được cập nhật vào danh sách chờ tại khoa CLS tương ứng. Thứ tự trong danh sách chờ được ghi nhận trên tờ chỉ định CLS (có phân loại đối tượng ưu tiên) và phụ thuộc vào thời điểm BS chỉ định CLS đó.  

Toa thuốc hoặc phiếu chỉ định cận lâm sàng hoặc phiếu khám bệnh, phiếu chuyển tuyến hoặc giấy nghỉ ốm hưởng BHXH

4

Thu phí cận lâm sàng

Điều dưỡng và Thu ngân (quầy tiếp nhận và thu viện phí)

Phiếu chỉ định cận lâm sàng

Đối với Nhân viên Điều dưỡng:

 • Hướng dẫn NB đến quầy Tiếp nhận và thu viện phí để đóng phí thực hiện cận lâm sàng.
 • Hướng dẫn NB đến đúng khu vực thực hiện cận lâm sàng mà NB cần đến.
 • Thông báo cho NB thời gian lấy kết quả. Hướng dẫn NB sau khi có kết quả nhớ quay lại phòng khám ban đầu để bác sĩ đọc kết quả và kê toa thuốc.

Đối với nhân viên Thu ngân:

 • Tiếp nhận phiếu chỉ định cận lâm sang và thu tiền phí, in phiếu thu tùy theo trường hợp chỉ định, hướng dẫn NB đến các Khoa CLS

In phiếu thu

5

Thực hiện CLS

Các Khoa Cận lâm sàng

Số thứ tự của NB và phiếu chỉ định CLS, phiếu thu đến các Khoa CLS

Đối với các Khoa CLS:

 • Gọi số thứ tự NB theo danh sách màn hình (có phân loại đối tượng ưu tiên).
 • Tiếp nhận, kiểm tra thông tin ghi nhận trên phiếu chỉ định CLS
 • Đối với khoa Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Nội soi: Hướng dẫn NB chuẩn bị cho CLS sẽ thực hiện (nếu cần), điều phối NB đến các phòng thực hiện CLS tương ứng.
 • Đối với khoa Huyết học truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh: Cung cấp các dụng cụ chứa mẫu (có dán mã code) à thực hiện việc lấy mẫu hoặc hướng dẫn NB lấy mẫu xét nghiệm, kẹp chung với tờ chỉ định à chuyển cho bộ phận thực hiện xét nghiệm. 
 • In phiếu hẹn trả kết quả nếu cần.
 • Trả kết quả CLS.
 • Tiếp nhận và thu giữ phiếu hẹn (nếu có), đối chiếu các thông tin và giao
 • Trả kết quả CLS kèm theo phim, ảnh … (nếu có).
 • Hướng dẫn NB quay trở lại phòng khám.

Kết quả ghi nhận CLS của NB

6

Chỉ định của Bác sĩ từ kết quả CLS

Điều dưỡng và Bác sĩ

Kết quả từ CLS

Đối với Điều dưỡng:

 • Tiếp nhận kết quả CLS và hướng dẫn NB chờ gọi tên.
 • Gọi tên NB vào phòng khám theo yêu cầu của BS (tùy thuộc vào số lượng NB trên thực tế tại phòng khám).
 • Chuyển hồ sơ khám bệnh và kết quả CLS cho Bác sĩ
 • Trường hợp có chỉ định nhập viện: Hướng dẫn NB đến bộ phận làm thủ tục nhập viện;
 • Trường hợp NB khám thêm chuyên khoa khác: sắp xếp, chuyển trả hồ sơ khám bệnh, hướng dẫn NB đến phòng khám tiếp theo;
 • Trường hợp kết thúc quá trình khám bệnh: bấm đơn thuốc (2 liên), nếu kết quả CLS trong danh mục kỹ thuật cao hoặc giấy chuyển tuyến phải bấm vào đơn thuốc (liên 1) để thanh toán BHYT, sau đó chuyển sang bộ phận tiếp nhận đóng mộc BHYT, hướng dẫn NB thực hiện thanh toán BHYT và lấy thuốc.
 • Trường hợp BS chuyển tuyến: Hướng dẫn NB làm các thủ tục chuyển tuyến;

Đối với Bác sĩ:

 • Kiểm tra trên hệ thống mạng và yêu cầu Điều dưỡng gọi NB vào phòng khám khi có đủ các kết quả CLS đã chỉ định.
 • Chỉ định Kê toa thuốc cho NB: In và ký xác nhận trên đơn thuốc (02 liên) chuyển sang bước 7 và bước 9.
 • Chỉ định nhập viện điều trị nội trú: In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh vào viện. Chuyển sang bước 8.
 • Chỉ định chuyển tuyến (trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại bệnh viện): In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh và phiếu chuyển tuyến; Chuyển sang bước 8.
 • Trường hợp NB cần khám thêm chuyên khoa khác: BS thực hiện in toa thuốc và chuyển phòng khám phù hợp cho NB (trên hệ thống mạng).

Chỉ định toa thuốc hoặc chỉ định nhập viện, chuyển tuyến

7

Thanh toán tiền BHYT

Nhân viên CSKH, Dược sĩ (Khoa dược), Thu ngân

Toa thuốc của bác sĩ, hoặc phiếu chỉ định nhập viện

Đối với Dược sĩ (Khoa dược):

 • Tiếp nhận và duyệt đơn thuốc (trên máy)

Đối với nhân viên Thu ngân:

Gọi tên và hướng dẫn NB thực hiện thanh toán BHYT:

 • Ký xác nhận và hướng dẫn NB ký xác nhận trên bảng kê chi phí.
 • Chuyển trả NB 01 liên của đơn thuốc, hóa đơn thanh toán,
 • Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH (nếu có) và hướng dẫn NB thực hiện lãnh thuốc.
 • Lưu giữ, tổng hợp các hồ sơ khám bệnh theo quy định.

Gọi tên và hướng dẫn NB thực hiện tạm ứng đối với trường hợp nhập viện điều trị nội trú BHYT và in phiếu thu (tham chiếu quy trình nhập viện điều trị nội trú).

Đối với nhân viên CSKH:

 • Khi có toa thuốc của bác sĩ kê, hướng dẫn NB đến nhà thuốc BHYT để lãnh thuốc.

Lưu ý: Trường hợp phát hiện điểm không phù hợp trong đơn thuốc, Dược sĩ ghi nhận rõ yêu cầu điều chỉnh và yêu cầu Hộ lý thường trực tại bộ phận thanh toán chuyển đến phòng khám (hoặc trực tiếp liên hệ BS) để thực hiện điều chỉnh.

đã thanh toán tiền BHYT hoặc thu tiền tạm ứng, in phiếu thu,  Duyệt toa thuốc

8

Nhập viện điều trị nội trú hoặc chuyển tuyến

Điều dưỡng và Bác sĩ

Phiếu khám bệnh vào viện, phiếu khám bệnh và phiếu chuyển tuyến

Đối với điều dưỡng:

 • Trường hợp có chỉ định nhập viện: Hướng dẫn NB đến bộ phận làm thủ tục nhập viện;
 • Trường hợp BS chuyển tuyến: Hướng dẫn NB làm các thủ tục chuyển tuyến;

Đối với Bác sĩ:

 • Chỉ định nhập viện điều trị nội trú: In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh vào viện.
 • Chỉ định chuyển tuyến (trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại bệnh viện): In và ký xác nhận trên phiếu khám bệnh và phiếu chuyển tuyến;

Hoàn tất hồ sơ bệnh án nhập viện hoặc ký xác nhận chuyển tuyến

9

Lãnh thuốc

Nhân viên quầy thuốc BHYT

Đơn thuốc

Đối với Nhân viên bộ phận soạn thuốc thực hiện:

 • In đơn thuốc ngay sau khi Dược sĩ duyệt toa thuốc chấp nhận.
 • Soạn thuốc và chuyển ra cho bộ phận phát thuốc.

Nhân viên bộ phận phát thuốc thực hiện:

 • Gọi tên NB vào lãnh thuốc.
 • Kiểm tra và xác định trùng khớp các thông tin của NB.
 • Hướng dẫn NB dùng thuốc.
 • Đề nghị NB kiểm tra lại thuốc trước khi rời quầy.

Đã cấp thuốc

10

Cám ơn  khách hàng

Nhân viên CSKH

 

NB hoàn tất việc khám bệnh

 • Sau khi NB nhận thuốc, Nhân viên CSKH kiểm tra thông tin NB trên đơn thuốc và Đóng mộc “BHYT” lên đơn thuốc, Trả thẻ BHYT cho NB. Nếu NB nhập viện có chỉ định của Bác sĩ thì trả lại thẻ BHYT cho nhân viên điều dưỡng để làm thủ tục nhập viện.
 • Khi NB hài lòng thì Nhân viên CSKH nhớ chào và cám ơn NB đã tin dùng dịch vụ của Bệnh viện.
 • Khi khách hàng không hài lòng thì Nhân viên CSKH mời NB lên Phòng DV - CSKH để giải quyết

 

Khách hàng hài lòng