Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKII Ngô Đức Tuấn

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

BS CKI Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Ths.Bs Trần Đình Thùy

Trưởng khoa Phụ Sản

Bs.CKI Đào Quốc Khánh

Trưởng Khoa thăm dò chức năng

Ths.Bs Phạm Thị Tám

Trưởng khoa Truyền nhiễm

Ths.Bs Lê Ngân

Chuyên gia

Bs.CKI Nguyễn Thị Hòa Bình

Trưởng Khoa Khám Bệnh

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

BS CKI Nguyễn Sơn Hòa

Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng - Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Bs.CKII Lê Nguyên Hòa

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

BS CKI Lê Mạnh Thống

Trưởng Khoa Răng hàm mặt

Ths. BS Đoàn Thị Hòa

Trưởng khoa thận nhân tạo

Bs.CKI Cao Đông Giang

Trưởng khoa hồi sức